Vad är självkörande lastbilar?

Självkörande kommersiella fordon har varit ett hett ämne i flera år, eftersom flera företag i sektorn har gått med i en innovativ rörelse för att bli först med att etablera ett helt frikopplat lastbilsnätverk.

Ett helt frikopplat lastbilsnätverk skulle innebära att föraren inte behöver interagera med fordonet, men ändå vara tillgänglig för nödsituationer.

Utvecklingen av denna teknik kan leda till minskade arbetskostnader och kortare transporttider.

Självkörande kommersiella fordon

Vad är självkörande lastbilar?

Självkörande lastbilar eller “robotlastbilar” fokuserar på autonom teknik som inte kräver en mänsklig förare. Idén liknar självkörande bilar, men med begränsningar och hänsyn till t.ex. lastens vikt och den sträcka som körs.

Även om självkörande lastbilar och elfordon ofta förknippas med varandra är elfordon främst inriktade på förnybar och hållbar energi, främst för detaljhandelsanvändning.

Även om de två sektorerna är olika, utvecklas de nästan parallellt.

Vilka är de viktigaste aktörerna och var befinner vi oss nu?

Några av de viktigaste aktörerna på det här området är Waymo, officiellt känt som Googles projekt för självkörande bilar, TuSimple, Gatik och Embark.

Dessa företag har redan börjat kartlägga sitt fordonsnätverk, och det finns en stor chans att du redan har sett dem på vägen. Waymo och GM Cruise har genomfört 11 017 respektive 5 205 mil gratis körning. TuSimples längsta kartlagda rutt är 1 000 miles mellan Phoenix och Dallas.

De har faktiskt påbörjat en fyraårig plan för att bli rikstäckande år 2021 och resa runt i landet från Los Angeles till Jacksonville. De har också för avsikt att helt ta bort en person bakom ratten är 2021.

Flera partnerskap har ingåtts, till exempel Waymo med UPS och AutoNation, och det nystartade företaget Gatik kommer att börja leverera för Walmart 2021. Embark har börjat transportera Frigidaire-kylskåp från El Paso till Palms Spring i samarbete med Amazon.

Även om vi fortfarande är långt ifrån att införa självkörande lastbilar i hela landet, visar dessa partnerskap att vi är engagerade i detta område.

Konsekvenser och utsikter

När självkörande lastbilar blir allt vanligare finns det områden inom försörjningskedjan och logistiken som kommer att påverkas och som måste beaktas.

1. Varornas kvalitet och säkerhet

Vem ansvarar för varornas kvalitet och säkerhet? Det kan vara ett krav på företaget att omarbeta sin förpackningsstrategi för att göra den säkrare, eller på transportföretaget att se till att transporten av varor är säker.

Varornas säkerhet är en prioritet som måste beaktas, vilket kan påverka förhållandet och ansvaret mellan dessa företag.

2. Anpassning av transportstyrningssystemen.

När självkörande lastbilar integreras i branschen måste cheferna överväga vilka nya typer av data som behöver samlas in för att säkerställa att godstransporterna är optimala.

När lastbilarna anländer till sin destination, hur ska de logga kommunikationen korrekt och bekräfta att varorna inte bara har tagits emot utan att lastbilarna också uppfyller kraven?

Transportstyrningssystemen måste anpassas till detta nya transportsätt och kunna ta hänsyn till nya faktorer som kan uppstå.

3. Lastbilsförarnas arbete

En viktig diskussion om effekterna av självkörning är lastbilsförarnas arbete. Eftersom över 90 procent av lastbilsföraryrket domineras av män undrar många om detta kommer att göra yrket föråldrat. Förväntas dessa förare lära sig den nya tekniken för att hålla jämna steg med innovationen?

TuSimple har försökt att proaktivt bekämpa detta potentiella problem genom att erbjuda ett program vid Pima Community College för att hjälpa lastbilsförare att anpassa sig till den nya tekniken.

Å andra sidan kan självkörande lastbilar användas som teknik för förarassistans (snarare än som ersättning för förare) på långa sträckor för att minska antalet nödvändiga pauser och restider.

Till exempel kan gränsen på 11 timmars körtid förlängas om föraren kan vila under körningen, vilket minskar tröttheten.

 Den kompletta guiden för säkerhetskopieringsprogramvara och hur den kan skydda dina data

Förbättringshantering?

TEKNIK

av Moe

Moammar Morris "Moe" Szyslak (uttalas "siz-lack"), även känd som Moe the Bartender är ägaren och bartendern till "Moe's Tavern", en Springfield-bar som besöks av Homer och hans vänner. Han har en gång sagt att han flyttade till Springfield från Nederländerna. Han äger också Moe's Bagels i Colorado och Moe's Express i Food Court-området i Springfield Mall. Han är en återkommande antagonist till Bart i The Simpsons och en tidigare stor antagonist i The Simpsons Movie. Moe framställs som ofta irriterad och oförskämd mot alla utom sina barvänner Homer, Lenny, Carl och Barney. Hans hårda humör som är lätt att tappa brukar avvisa kvinnor och att hitta en flickvän till Moe har därför varit ett löpande skämt, från övergiven sexuell avhållsamhet till misslyckade självmordsförsök till att dejta allmänt avvisade kvinnor. Men Moe har också en mjuk sida och har setts hjälpa andra i nöd. Detta inkluderar att rädda försvunna skolbarn, ge mat till en utsvulten by och rädda människor från en våldsam översvämning. Han visas ibland i en kärlekspyramid med Homer, Marge, Ned och honom själv.