Kategori: Tjänster

En tjänst är en aktivitet eller funktion som tillför värde till en mottagare, betjänar denna, utan att i sig innebära att ett bestående fysiskt objekt med eget värde tillförs mottagaren. Det engelska ordet service med samma betydelse används ibland i samband med betjäning av en kund.
Historiskt har tjänster främst associerats med stödfunktioner till mänskligt leverne, som städning, uppassning, barnpassning med mera som då vanligast utförts av tjänstefolk, personer anställda av mottagaren. Dessa basala tjänster utförs numera huvudsakligen av personer som inte är anställda av mottagaren utan erbjuds i en köp-sälj-, leverantör-kund-relation.

Förbättringshantering?

Fabriksledningsmöten, pulsmöten, daglig ledning och förbättringsarbete. Skiftbyten, maskinbyten och operatörsunderhåll. Vi ser till att du har tillgång till informationen när du behöver den. Och att du kan lita på de…