Kategori: Nyheter

En nyhet är ofta aktuell och sprids i regel via någon form av massmedium. Det kan göras i tryckt form (tidningar), via ett etermedium (vanligen radio eller TV), Internet eller från mun till mun till en tredje part eller större publikskara.

Den som samlar in och framställer nyheter kallas för journalist, och någon som presenterar nyheter (på TV) kallas för nyhetsankare.